סדנה לצוות- שיפור יכולת ההכלה (30 שעות):

1.      תפקיד המחנך ומקומו בהקשר לתלמיד המתקשה- בירור עמדות ותפיסות וגיבוש זהות תפקודית:

-          מודעות המורה, אחריות ומסוגלותו
-          מחנך הכיתה כגורם מתכלל
-          מחנך הכיתה כמוביל את צוות מורי כיתתו.
2.      קשיי למידה ולקויות למידה, קשיי קשב וריכוז,השלכות הקשיים על תפקוד התלמידים.
3.      הכרות צרכי התלמיד- בניית פרופילים ותכניות עבודה מבוססות נתונים- מאיתור לטיפול.
4.      ניהול כיתה הטרוגנית- התמקדות בכיתה הגדולה.
5.      שיח אישי עם התלמיד התקשה כמקדם למידה ותפקוד.
 
האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים