קידום שותפות מורים הורים

אוכלוסיית היעד: א-ט

  מטרות התוכנית:

1.      הקניית ידע וכלים לפיתוח שיח חינוכי עם הורים.

2.      גיבוש עמדות ותפיסות לקידום שותפות חינוכית עם הורים

3.      קידום יכולות לחוללות ברית חינוכית באמצעות מנהיגות חינוכית

 

ראשי פרקים:

 

1.      תפיסות ועמדות טרומיות של אנשי הוראה בקשר הורים ומחנכים

2.      הורות ומשפחה במציאות עכשווית.

3.      טיפוסי הורים, מנהיגות והקשר בניהם

4.      מיומנויות לקשר ולעבודה עם הורים ליצירת ברית חינוכית

5.      חקר מקרים, ראיון ושיחות עם הורים

 

סה"כ- 30 שעות

לפרטים, שני נחשון0522666960
או דרך מרכז פסגה עפולה.

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים